top of page

IDB

מצגת עסקית

ELPAZ

מצגת עסקית

בנק לאומי

מצגת עסקית

בנק לאומי

מצגת עסקית

בית ספר אורנית

מצגת עבור וועדת פרס חינוך מחוזי

מועצה אזורית גן רווה

מצגת עבור וועדת פרס החינוך היישובי

bottom of page